Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія


Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія