НМК


1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток» - навчальний план

Освітньо-професійна програма "Географія рекреації туризму" - навчальний план 

1 курс (бакалавр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

 І семестр

Історія України – Програма Матеріали старш. викл. Казанков Р.Ю.

Вища математика – Програма доц. Анощенко О.А.

Загальна геологія  – Програма Матеріали доц. Космачова М.В.

Топографія з основами геодезії – Програма Матеріали проф. Пересадько В.А.старш. викл. Салімон В.М.

Вступ до фаху – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Історія географічних відкриттів і досліджень – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Загальне землезнавство – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г., старш. препод. Овчаренко А.

Грунтознавство  і  біогеографія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.

Іноземна мова (факультатив) - Програма доц. Ступницька Н.М.

ІІ семестр

Іноземна мова – Програма доц. Ступницька Н.М. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю.

Фізика з основами фізики Землі – Програма проф. Черваньов І.Г.доц. Таранова І.А.

Хімія – Програма старш. викл. Ткаченко В.В.

Метеорологія і кліматологія – Програма Матеріали доц. Решетченко С.І.

Загальна гідрологія – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Основи суспільної  географії – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В., доц. Кобилін П.О.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.      

 

1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство) - навчальний план

  І семестр

Історія України – Програма Матеріали старш. викл. Казанков Р.Ю.

Вища математика – Програма доц. Анощенко О.А.

Практикум: Комп'ютерні технології – Програма Матеріали       доц. Кравченко К.О.

Вступ до регіоналістики та країнознавства – Програма Матеріали     доц. Телебєнєва Є.Ю.

Вступ до фаху – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Природнича географія – Програма Матеріали доц. Решетченко С.І., старш. викл. Шуліка Б.О.

Вступ до геоурбаністики – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.

Іноземна мова (факультатив) - Програма доц. Ступницька Н.М.

ІІ семестр

Іноземна мова –  Програма доц. Ступницька Н.М. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю.

Регіони та країни світу – Програма Матеріали    доц. Телебєнєва Є.Ю.

Історія урбанізації – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Природничо-наукова картина світу – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.

Практикум: Комп'ютерні технології в геоурбаністиці доц. Ключко Л.В.

Основи суспільної  географії – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В., доц. Кобилін П.О.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.      

 

2 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток» - навчальний план

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму» - навчальний план

ІІІ семестр

Іноземна мова –  Програма доц. Ступницька Н.М.

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.доц. Кравченко К.О.

Геоморфологія і палеогеографія – Програма Матеріали доц. Поліщук Л.Б.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.старш. викл. Свір Н.В.

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Дистанційне зондування Землі – Програма Матеріали старш. викл. Попов В.С.

Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Комп'ютерні технології в географії рекреації і туризму (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.                      

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.старш. викл. Свір Н.В.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.доц. Сінна О.І.

Географія населення з основами демографії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Рекреаційна географія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.

3 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Редін В.І.доц. Кравченко К.О.

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Економічна і соціальна  географія України – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.

Рекреаційне країнознавство – Програма Матеріали      доц. Сегіда К.Ю.

Екскурсознавство – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Педагогіка – доц. Лутаєва Т.В.

Методика викладання географії – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.старш. викл. Свір Н.В.

Основи геоекології – проф. Черваньов І.Г., старш. викл. Овчаренко А.

 

 VI семестр

Географія населення з основами демографії - Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А., доц. Кобилін П.О.

Географія світового господарства - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.

 

4 курс (бакалавр, спеціальність 103 Науки про  Землю, освітньо-професійна програма «Географія») - навчальний план

 VII семестр

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Основи соціальної географії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В., доц. Кравченко К.О.

Геоурбаністика (міжфакультетська вибіркова дисципніна – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Основи суспільно-географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В. 

Зовнішньоекономічні зв'язки України – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В., доц. Гусєва Н.В.

Семінар з регіональної економічної і соціальної географії – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.

Географія сфери послуг – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

 

VIII семестр

Природна та історико-культурна спадщина – доц. Прасул Ю.І.

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Рекреаційна географія з основами екскурсознавства – Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Суспільно-географічна регіоналістика України – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А., доц. Кобилін П.О.

Географія Харківської області з основами регіонознавства – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А., доц. Телебєнєва Є.Ю.

 

 

1 курс (магістр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.,

Психологія і педагогіка профільної середньої освіти – Програма доц. Фролова Є.В., доц. Лутаєва Т.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі –Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Науковий семінар – Програма Материалы проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма проф. Куліш С.М.

Зарубіжні освітні технології та системи – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Геоурбаністика - Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Педагогічний менеджмент – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – Программа Материалы доц. Ключко Л.В.

Семінар: Світова економіка - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія») - навчальний план

 І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.доц. Кравченко К.О.

Зарубіжні теорії суспільної географії – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу   – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Науковий семінар – Програма Материалы проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Географія АПК – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

 ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Географічне країнознавство – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.,

Менеджмент підприємницької діяльності – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Просторовий та системний аналіз в суспільній географії – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.       доц. Кравченко К.О.

Практикум з проблем регіонального розвитку – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму») - навчальний план

 І семестр

Основи ГІС-аналізу – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Організація  туристичної діяльності – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Рекреаційно-туристське природокористування – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Музеєзнавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., доц. Гусєва Н.В.

Географія внутрішнього туризму – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Географія міжнародного туризму – доц. Байназаров А.М.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.

 

2018-2019 навчальний рік

1 курс (магістр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.

Психологія і педагогіка профільної середньої освіти – Програма доц. Фролова Є.В., доц. Лутаєва Т.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі –Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Науковий семінар – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Геоурбаністика  – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Зарубіжні освітні технології та системи – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Педагогічний менеджмент – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Семінар: Світова економіка - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») - навчальний план

І семестр  

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.,       доц. Сегіда К.Ю.

Сучасні концепції регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу   – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Географія агобізнесу – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Науковий семінар – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.

Практикум: Геомаркетинг і логістика в регіональному розвитку – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Семінар: Менеджмент регіонального розвитку – Програма Матеріали  доц. Ключко Л.В.

Практикум з проблем регіонального розвитку – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму») - навчальний план

І семестр

Основи ГІС-аналізу – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Організація  туристичної діяльності – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу   – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Рекреаційно-туристське природокористування – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Музеєзнавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.

 

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.доц. Гусєва Н.В.

Географія внутрішнього туризму – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Географія міжнародного туризму – доц. Байназаров А.М.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.