Інформаційні повідомлення про наукові події


Шановні, студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Нижче представлена інформація про актуальні конференції, форуми, міжнародні програми, гранти, стипендії та стажування.

Інформація про міжнародні програми для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів стейкхолдерів в системі стійкого розвитку територій» (м. Харків, 30 жовтня 2021 р., дедлайн – 30 жовтня 2021 р.)

VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» (м. Умань, 26 листопада 2021 р., де лайн – 17 листопада 2021 р.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м. Дніпро, 3-4 грудня 2021 р., дедлайн – 28 листопада 2021 р.)