Інформаційні повідомлення про наукові події


Шановні, студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Нижче представлена інформація про актуальні конференції, форуми, міжнародні програми, гранти, стипендії та стажування.

Інформація про міжнародні програми для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна)

Приймаються статті у журнал «EUREKA: Social and Humanities»

Приймаються статті у збірник наукових праць «Нові технології навчання»

Приймаються статті у збірник наукових праць «Проблеми освіти»

XII Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (дедлайн – 2 березня 2018 р.)

Міжнародна конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства» (м. Катовіце, Польща, 11-13 квітня 2018 р., дедлайн – 5 березня 2018 р.)

Летняя школа Европейской ассоциации региональной науки 2018 г. «Региональная политика: анализ и планирование – оценка теории и практики (г. Братислава, Словакия, 1-8 июля 2018 г., дедлайн - 9 березня 2018 р.)

5-я глобальная конференция по экономической географии (г. Кельн, Германия, 24-28 июля 2018 г., дедлайн - 15 марта 2018 г.)

Літня школа 2 Проекту Маршрутка: Евразійська мобільність у глобальній перспективі (м. Тбілісі,  25-30 червня 2018 р., дедлайн – 15 березня 2018 р.)

Стипендія на навчання у Сегідському університеті (м. Сегед, Угорщина, дедлайн – 15 березня 2018 р.)

Третя Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Харків, 30-31 березня 2018 р., дедлайн – 18 березня 2018 р.)

IV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (м. Кропивницький, 5-6 квітня 2018 р., дедлайн – 19 березня 2018 р.)

XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2018: Географія» (м. Київ, 5 квітня 2018 року,  дедлайн – 20 березня 2018 р.)

ІIІ Всеукраїнська конференція молодих науковців „Сучасні проблеми природничих наук” (м. Ніжин, 25-26 квітня 2018 р., дедлайн – 25 березня 2018 р.)

Конференция по приграничным регионам в переходный период. Тема: Диалог Севера и Юга в приграничном управлении (г. Ибадан, Нигерия, 15-18 октября 2018 г., дедлайн – 30 марта 2018 г.)

Міжнародна конференція Комісії з географії управління Міжнародного географічного союзу «50 років місцевого управління 1980-2030 рр.» (м. Лісабон, 4 - 5 вересня 2018 р., дедлайн – 30 березня 2018 р.)

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (м. Харків, 19-20 квітня 2018 р., дедлайн – 1 квітня 2018 р.)

Спільна конференція відділень Південно-Західної Англії та Уельсу «На краю, що дивиться ззовні / всередину: сучасні проблеми регіонального розвитку з атлантичної околиці» (м. Брістоль, 25 квітня 2018 р., дедлайн – 6 квітня 2018 р.)

ІI Всеукраїнська заочна наукова конференція студентів та молодих учених «Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії» (м. Суми, 25 квітня 2018 р., дедлайн – 10 квітня 2018 р.)

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий досвід для України» (м. Київ, 17 травня 2018 р., дедлайн – 15 квітня 2018 р.)

ІІ етап Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 242 «Туризм» (м. Київ, 15 - 17 травня 2018 р., дедлайн – 15 квітня  2018 р.)

Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» (м. Одеса, 30 травня – 1 червня 2018 р., дедлайн – 20 квітня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика» (м. Мукачево, 24 квітня 2018 р., дедлайн – 23 квітня 2018 р.)

Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю Національної академії наук України «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму» (м. Київ, 28-29 вересня 2018 р., дедлайн – 1 травня 2018 р.)

Научная конференція NARBAC 2018 «Природные ресурсы приграничных территории в условиях изменяющегося климата» (г. Слупск, Польша, 25 – 28 сентября 2018 г., дедлайн – 15 мая 2018 г.)

Міжнародна науково-практична конференція «Геопарки та сучасне суспільство: захист, просування і стале використання спадщини Землі в парковій обстановці», присвячена 20-річчю Ініціативи ГЕОПАРК ЮНЕСКО, оголошеної  у 1998 р. на засіданні ProGEO в Білоградчику, Болгарія (м. Білоградчик, Болгарія , 12-13 жовтня 2018 р., дедлайн - 15 травня 2018 р.)

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України» (м. Черкаси, 17 травня 2018 р., дедлайн – 16 травня 2018 р.)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України» (м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р., дедлайн – 15 червня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання: Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика» (м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня 2018 р., дедлайн – 10 вересня 2018 р.)

Друга конференція SMARTER з інтелектуальної спеціалізації та територіального розвитку "Реалізація через глобальні мережі регіонів, міст та фірм" (м. Севілья, Іспанія, 26-28 вересня 2018 р.)

Конфернція студентів та молодих вчених 2018 (м. Брігхтон, Великобританія, 25-26 жовтня 2018 г.)

Зимова конференція Асоціації регіональних досліджень 2018 (м. Лондон, Великобританія, 15-16 листопада 2018 р.)

Щорічна конференція Асоціації регіональних досліджень 2019 (м. Сантьяго-де-Компостела, Іспанія, 5-7 червня 2019 р.)

34-й Міжнародний географічний конгрес «Географія - сполучення континенту» (м. Стамбул, Туреччина, 17-21 серпня 2020 р.)