Інформаційні повідомлення про наукові події


Шановні, студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Нижче представлена інформація про актуальні конференції, форуми, міжнародні програми, гранти, стипендії та стажування.

Інформація про міжнародні програми для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників

Перелік наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

«Шевченківська весна-2021» (м. Київ, 20квітня 2021 р., дедлайн – 9 квітня 2021 р.)

Науково-практичний інтернет-семінар «Фортифікація в туризмі: потенціал, стан, промоція, інновації» (м. Київ, 23 квітня 2021 р., дедлайн – 10 квітня 2021 р.)

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Одеса, 21 квітня 2021 р., дедлайн – 10 квітня 2021 р.)

Четверта міжнародна літня школа суспільної історії  в межах міжнародної конференції «Вивчення суспільної історії: методи, складнощі, перспективи» (7-11 червня 2021 р., м. Вроцлав (Польща), дедлайн: 11 квітня 2021 р.)

VII Всеукраїнський конгрес молодих географів «UGC21. Roztochya. Назад до витоків» (м. Львів, 12-16 травня 2021 р., дедлайн – 20 квітня 2021 р.)

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (м. Переяслав, 20 квітня 2021 р., дедлайн – 20 квітня 2021 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Географічна наука і освіта у вимірах XXI століття» (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р., дедлайн – 1 травня 2021 р.)

Стипендіальна програма Estophilus scholarship для викладачів, науковців, аспірантів, студентів магістратури та останнього курсу бакалаврату (дедлайн: 02 травня 2021 р.)

V Всеукраїнська науково-практичнаінтернет-конференція «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 14 травня 2021 р., дедлайн – 6 травня 2021 р.)

2-й Міжнародний конгрес нових поколінь і нових тенденцій в туризмі – INGANT (м. Сакарайя, Туреччина, 27-28 травня 2021 р., дедлайн – 10 травня 2021 р.)