Модернізація навчально-наукового забезпечення регіональних та урбаністичних досліджень


«Модернізація навчально-наукового забезпечення регіональних та урбаністичних досліджень», 2020 р., керівник – проф. Л.М. Нємець.

НДР за рахунок коштів Фонду розвитку і модернізації навчально-наукового обладнання ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Головною метою проєкту є забезпечення навчальної, практичної та науково-дослідної підготовки студентів та аспірантів на основі використання сучасних програмних та технологічних рішень, оновлення технічної бази Навчально-дослідницької лабораторії регіональних суспільно-географічних досліджень кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Використання комплексу сучасних засобів суспільно-географічних та геоурбаністичних досліджень дозволить не тільки підвищити рівень фахових компетентностей студентів, а й стимулювати їх до науково-дослідної роботи.