Комплексна соціально-економічна характеристика Хорольського району Полтавської області


«Комплексна соціально-економічна характеристика Хорольського району Полтавської області» (ДР № 0114U005618, строки виконання: 2014-2015 рр., керівник – проф. Л.М. Нємець).

НДР госпрозрахункового фінансування.

Охарактеризовано економіко-географічне положення, чинники соціально-економічного розвитку, природно-ресурсний потенціал, особливості господарства, демографічної ситуації Хорольського району. Виявлено основні проблеми розвитку господарства району, серед яких головними є: неефективні міжгалузеві зв’язки, застарілі основні фонди, складне фінансове становище багатьох підприємств, зниження рівня кваліфікації працівників, значне погіршення родючості ґрунтів. Визначено перспективи розвитку соціально-демографічної складової Хорольського району, зокрема акцентовано на вдосконаленні наступних заходів, зокрема підтримка молодих сімей, своєчасна фінансова соціальна допомога відповідним категоріям населення, забезпечення населенням житлом, створення нових робочих місць та залучення кваліфікованих трудових кадрів із сусідніх районів області.