Дослідження на підставі геоінформаційного моделювання фрактальних властивостей флювіального рельєфу в цілях прогнозу несприятливих екзогенних процесів


«Дослідження на підставі геоінформаційного моделювання фрактальних властивостей флювіального рельєфу в цілях прогнозу несприятливих екзогенних процесів» ДР № 0110U000584, строки виконання: 2010-2011 рр., керівник – проф. С.В. Костріков.

НДР держбюджетного фінансування

Мета науково-дослідної роботи – дослідити і проаналізувати роль фрактальних властивостей рельєфу яружно-балкових та річкових басейнів як індикативних характеристик щодо ініціалізації та подальшого розвитку несприятливих екзогенних процесів, зокрема – водної ерозії. В результаті виконання теми було розроблено методи практичної реалізації фрактального моделювання флювіального рельєфу для цілей ефективного прогнозу характеру рельефоутворення. Розроблені методи моделювання фрактальних характеристик та інші результати цього дослідження можуть використовуватись у заходах з оптимізації природоохоронної діяльності стосовно земельних угідь та водних ресурсів України, а також для захисту грунтів та рослинності від антропогенного навантаження.