Дистанційне 1 

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

ГЕОДЕМОГРАФІЯ  ГЕОУРБАНІСТИКА ГЕОПОЛІТИКА