Геодемографія


Геодемографія

міжфакультетська дисципліна за вибором студента, яка викладається в осінньому семестрі, до вивчення якої запрошуються студенти всіх факультетів Караізнського

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, що забезпечує дисципліна ГЕОДЕМОГРАФІЯ:

 • розуміння сутності та місця геодемографії в системі наук; особливостей збору та аналізу даних про населення, статистичний облік та обробка інформації;
 • знання про
  • населення та його структуру, основні чинники та етапи заселення та формування розселенської мережі в регіонах світу та в Україні,
  • розселення населення, населені пункти та системи розселення, їх розвиток, моделей просторового розвитку територій;
  • відтворення населення та його складові, чинники їх змін та територіальні особливості,
  • демографічний перехід, демографічну поведінку, демографічну безпеку;
  • міграційні процеси, провідні їх чинники та найбільші напрями в світі;
 • володіння методами геодемографічних та соціодемографічних досліджень, застосування математико-статистичних методів для відбору, обробки та аналізу демографічної інформації; прогнозування та моделювання;
 • вміння
  • аналізувати часові та територіальні особливості окремих демографічних процесів, визначати чинники та причини, оцінювати ситуацію та прогнозувати подальші зміни;
  • складати геодемографічну характеристику територій різних ієрархічних рівнів, визначати ключові риси демографічного потенціалу, соціальної та демографічної безпеки,
  • виконувати просторовий та часовий аналіз, прогноз і моделювання соціальних, міграційних, демографічних та розселенських процесів;
  • розробляти шляхи регулювання соціальних, міграційних, демографічних та розселенських процесів на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях.

Викладач – доктор географічних наук, доцент Катерина Юріївна СЕГІДА

 

Матеріали занять з міжфакультетської вибіркової дисципніни «Геодемографія»

Геодемографія (міжфакультетська вибіркова дисципліна)

 

Доц. Сегіда К.Ю.

E-mail: kateryna.sehida@gmail.com