Освітні програми


Спеціальність 106 "Географія"

Освітня програма "Географія" підготовки бакалавра за спеціальністю 106 "Географія"

Освітня програма "Географія рекреації і туризму" підготовки бакалавра за спеціальністю 106 "Географія"

Освітня програма «Економічна та соціальна географія» підготовки магістра за спеціальністю 106 "Географія"

Освітня програма «Географія рекреації і туризму» підготовки магістра за спеціальністю 106 "Географія"

Освітня програма "Економічна та соціальна географія" піготовки кандидата наук за спеціальністю 106 "Географія"

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 106 «Географія»

Тимчасовий стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 106 «Географія»

 

Спеціальність 014.07. Середня освіта (Географія)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 середня освіта (Географія)

Освітньо-професійна програма Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Тимчасовий стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

Тимчасовий стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)

 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології

Освітньо-професійна програма “Геоiнформацiйнi системи та технологiї в теритррiальному управлiннi” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології